Przy zbyt dużej twardości wody, wiele osób musi na bieżąco zmagać się z jej skutkami. Konsekwencje użytkowania wody o wysokim poziomie twardości może być szkodliwe dla zdrowia, a także domowego otoczenia.

Wytrącanie się soli podczas pierwiastków może doprowadzić np. do zniszczenia pralek i kotłów. Kondensacja kotła powoduje nieprawidłowe działanie termostatu. W rezultacie kocioł może się szybciej wyłączać, zbierając coraz mniej wody. Ten problem występuje również w systemach centralnego ogrzewania. Nagłe i częste kawałki kamienia prowadzą do przegrzania wody, co w ekstremalnych sytuacjach może doprowadzić do eksplozji kotła.

Najlepszy sposób na twardą wodę!

Problem z wytrącaniem można rozwiązać tylko przez zmiękczanie wody. Odnosi się to także do osadach ze złóż mineralnych znajdujących się w wielu typach urządzeń domowych, takich jak pralki i zmywarki. Często ten osad może prowadzić do wczesnego uszkodzenia sprzętu, a nawet skrócić jego żywotność. W przypadku takiego problemu jedynym skutecznym rozwiązaniem jest odpowiedni zmiękczacz wody. Zbyt wysoka twardość znacznie zmniejsza wydajność detergentów do czyszczenia i prania, co może pociągać za sobą konieczność stosowania znacznie bardziej szkodliwych i kosztownych środków.

Znajdź swój sposób na twardą wodę na https://www.krainawody.pl/8-zmiekczacze

Szkodliwy kamień kotłowy

Obecność kamienia może powodować znaczne straty ciepła. Następnie konieczne jest dostarczenie większej ilości energii, nawet do ogrzania małej porcji wody. Przegrzanie lub przegrzanie może nawet doprowadzić do awarii całego systemu grzewczego. Często kamień kotłowy jest również osadzony w rurociągach wodnych i mogą go usunąć tylko dobre zmiękczacze wody. Wiązanie jonów w rurach zmniejsza ich średnicę i stopniowo blokuje przepływ. Sole kamienne przyczyniają się do rozwoju różnorodnych szkodliwych bakterii. W dłuższej perspektywie każdy z tych zagrożeń pogłębia się i powoduje dalsze straty.