Mangan to pierwiastek występujący w wodzie naturalnie, ale jego duże stężenie może się okazać bardzo kłopotliwe w gospodarstwie domowym. Jak go usuwać?

Mangan razem z żelazem

W wodzie mangan współistnieje zazwyczaj razem z żelazem. Jego stężenie jest przy tym najczęściej o rząd wielkości niższe. Do rzadkości należą bowiem sytuacje, w których woda zawiera mangan, a nie ma w niej żelaza – i odwrotnie.

Usuwanie manganu z wody

Odmanganianie wody jest znacznie trudniejsze niż usuwanie żelaza. Ze względu na trudności w wytrącaniu tego pierwiastka, jego obecność w wodzie wymaga specjalnych technik uzdatniania. Co ciekawe, łatwiej usuwa się z wody wyższe stężenia manganu niż tylko niewielkie przekroczenia. Dowiedz się, czy odmanganianie wody ma sens.

W celu zredukowania stężenia manganu stosuje się metody oparte o silne utleniacze lub urządzenia działające w oparciu o złoża katalityczne, czyli popularne odmanganiacze wody. W odmanganianiu i odżelazianiu wody kluczowe znaczenie ma proces utleniania, polegające na wprowadzeniu danego pierwiastka na wyższy stopień utleniania.

Dobór odpowiedniej metody odmanganiania zależy od kilku czynników, takich jak:

  • Stężenie żelaza w wodzie
  • Obecność innych zanieczyszczeń
  • Wydajność pompy
  • Rodzaj hydroforu

W związku z powyższym nie warto wybierać metody na własną rękę. Cały proces najlepiej też poprzedzić wykonaniem szczegółowej analizy fizykochemicznej. Z takimi wynikami warto się zgłosić do specjalistów z sektora systemów uzdatniania wody.

Inne metody usuwania manganu z wody

Do usuwania nadmiaru manganu z wody przeznaczonej do spożycia świetnie nadają się filtry kuchenne działające w oparciu o procesy membranowe, takie jak nanofiltracja (np. Ecoperla Nano) lub odwrócona osmoza (np. Ecoperla Rosa). Warto jednak pamiętać, że ich działanie jest ograniczone do jednego miejsca poboru wody. Profesjonalne odmanganiacze wody (np. Ecoperla Sanitower) uzdatniają wodę bardziej wydajnie w całej instalacji.