Uzdatnianie wody prowadzone w procesie nanofiltracji (niskociśnieniowej odwróconej osmozy) charakteryzuje się cechami, które posiada posiada ultrafiltracja, jak również odwrócona osmoza. Filtracja wody metodą nanofiltracji jest zalecana właścicielom jonizatorów wody.

Na czym polega nanofiltracja?

Filtry do wody stosowane w systemie nanofiltracji mają za zadanie rozdzielenie składników ciekłych od składników gazowych. Jest to do osiągnięcia nawet w przypadku cząsteczek, które prawie wcale nie różnią się rozmiarem.

Membrana nanofiltracyjna

W uzdatnianiu wody w procesie nanofiltracji główną rolę  sprawczą pełnią odpowiednie membrany filtracyjne – stanowią one fazę ciągłą, która nieustannie rozdzielają roztwór w postaci ciekłej od roztworu w postaci gazowej. Filtracja wody tą metodą, czyli rozdzielania membranowego, odbywa się w specjalnych modułach membranowych. Zapewnia to stały przepływ separowanej mieszaniny w kierunku prostopadłym bądź też równoległym do powierzchni membrany.

Uzdatnianie wody tą metodą wykorzystuje siłę, jaką jest różnica ciśnień pomiędzy przeciwległymi stronami membrany. Membrany wykorzystywane w tym układzie mają powierzchnie porowate. Uzdatnianie wody tą metodą może się z powodzeniem odbywać w mieszkaniach i budynkach gospodarczych.