Azotany to substancje mające szkodliwy wpływ na zdrowie. Ograniczenie ich spożywania jest bardzo ważne. Okazuje się jednak, że czasem trudno ich uniknąć. Producenci żywności ukrywają je na etykietach pod często niezrozumiałymi nazwami. Poza tym, azotany znajdują się także w wodzie. Zanieczyszczenie pojawia się zwłaszcza wtedy, gdy w pobliżu studni głębinowej znajdują się pola uprawne nawożone przez rolników sztucznymi nawozami. Zanieczyścić wodę mogą również ścieki z wysypisk.

Pełna azotanów woda ze studni głębinowej jest niezwykle niebezpieczna

Dla zwiększenia bezpieczeństwa ludności w 1991 roku weszła w życie dyrektywa azotanowa. Jej głównym zadaniem jest ochrona wody przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z rolnictwa. Dyrektywę tę podpisały państwa członkowskie Unii Europejskiej. Tym samym obiecały kontrolować stężenie azotanów w wodach otwartych oraz głębinowych.

Sprawdź poziom azotanów w wodzie

Warto również samodzielnie podjąć działania sprawdzające, jaki poziom azotanów ma woda, którą spożywamy. Jeśli okaże się on zbyt wysoki, należy szybko zadziałać. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych konsekwencji spożywania tych substancji.

Najlepszym sposobem na ich pozbycie się z wody jest stacja do usuwania azotanów polskiej marki Ecoperla, Ecoperla Nitratower.