Do kategorii filtrów na cały dom można zaliczyć wszystkie systemy uzdatniania wody, które pozwalają na uzyskanie dużych przepływów wody. Instalacja filtra na głównym wejściu wody do pomieszczeń ma wiele zalet. Przede wszystkim ułatwiona jest kontrola systemu, a woda w każdym miejscu tak samo czysta.

Bezproblemowa filtracja wody

Najczęściej wybieranym miejscem montażu filtrów jest miejsce za licznikiem. Dzięki temu nie trzeba będzie zrywać plomb. Przed doborem odpowiedniego systemu filtracyjnego konieczne jest przeprowadzenie analizy wody. Pomoże to w precyzyjnym ustaleniu problemu i doborze optymalnego rozwiązania. Filtry na cały dom nie wymagają wiele uwagi użytkownika. Wystarczy tylko regularnie wymieniać wkłady lub dosypywać sól regeneracyjną.

Zmiękczacze wody

Zmiękczacze wody to doskonałe rozwiązanie problemu wysokiego stopnia twardości wody. Twarda woda powoduje powstawanie kamiennego osadu, który odkłada się w rurach znacznie zmniejszając ich światło, prowadzi do awarii AGD oraz wielu innych problemów. Na rynku dostępne są dwa rodzaje zmiękczaczy: kompaktowe i dwuelementowe. Złoże zastosowane w systemach to żywica jonowymienna.

Odżelaziacze

Wysokie stężenie żelaza w wodzie to duży problem właścicieli studni głębinowych. Ten pierwiastek może powodować zmianę smaku, zapachu i barwy wody. Żelazo występuje w wodzie w formie rozpuszczalnej, ale łatwo się wytrąca. Wytrącone cząsteczki tworzą osad odkładający się w rurach oraz na armaturze. Odżelaziacze wody radzą sobie z tym problemem. Najpierw żelazo utleniane jest do formy nierozpuszczalnej, a następnie zatrzymuje się na złożu.

Odmanganiacze

Wysokie stężenie manganu często jest obecne wraz z wysokim stężeniem żelaza. Ma niekorzystny wpływ na zapach i smak wody. Jest to pierwiastek trudniejszy do usunięcia od żelaza. Wytrąca się z wody w formie czarnego, twardego osadu. Taki osad jest trudny do usunięcia i może prowadzić do niedrożności rur. Systemy odmanganiające usuwają tą substancję z wody. Przy zakupie należy zwrócić uwagę na głowicę sterującą oraz wielkość butli na złoże. Do prawidłowego funkcjonowania niezbędne jest wstępne napowietrzanie wody.

Lampy bakteriobójcze

Lampy bakteriobójcze to filtry, którymi powinni szczególnie zainteresować się właściciele studni. Woda z własnej studni może być zanieczyszczona mikrobiologicznie. Może zawierać bakterie i wirusy szkodzące zdrowiu. Zadaniem lampy jest sterylizacja wody i doprowadzenie jej do takiego stanu, by była zdatna do spożycia i bezpieczna. Filtracja odbywa się za pomocą promieniowania UV-C. Woda przepływając przez urządzenie ma kontakt z promieniowaniem, które unieszkodliwia i likwiduje bakterie oraz wirusy. Należy pamiętać o regularnej wymianie żarnika.

Filtry narurowe

Filtry narurowe są przeznaczone do stosowania pojedynczo lub jako system. Mogą być zakładane przed innymi systemami filtracyjnymi w celu usprawnienia ich działania i ochrony przed możliwymi awariami. Zaletą jest wszechstronność ich zastosowania. Najczęściej stosowane są, jako filtracja wstępna. Są przeznaczone także do ochrony instalacji i urządzeń AGD. Mogą być wykonane z różnych materiałów: polipropylenu, ceramiki, włókniny poliestrowej. Do najpopularniejszych marek należą: Atlas Filtri, Cintropur, Big Blue, Honeywell.

Stacje wielofunkcyjne

Wielofunkcyjne stacje uzdatniania wody radzą sobie jednocześnie z kilkoma problemami występującymi w wodzie. Systemy tego typu radzą sobie z: twardością wody, żelazem, manganem, substancjami pochodzenia organicznego i nieodpowiednią barwą wody. Są to problemy, które głównie dotyczą wody ze studni głębinowych. Filtracja jest możliwa dzięki specjalnej mieszance złoża filtracyjnego. Woda przepływa przez nie i jest pozbawiana szkodliwych substancji. Złoże jest regenerowane za pomocą soli regeneracyjnej.