Promieniowanie ultrafioletowe jest niezwykle efektywne w niszczeniu bakterii, wirusów czy patogennych pierwotniaków. Odpowiednia lampa bakteriobójcza jest w stanie zniszczyć ich DNA, a tym samym zatrzymać najważniejsze funkcje metaboliczne, takie jak na przykład podział komórkowy. Na działanie promieni ultrafioletowych szczególnie wrażliwa jest tymina, uracyl oraz zasady pirimidynowe.

Jak działa lampa sterylizująca?

Lampy bakteriobójcze opierają swoje działanie na czynniku mutagennym. Światło ultrafioletowe dezaktywuje mikroorganizmy, uszkadzając ich fotochemiczne kwasy nukleinowe. Wraz z falą promieniowania UV dostarczana jest ogromna ilość energii, która pochłania komórki DNA. Wówczas dochodzi do dimeryzacji tyminy oraz dimeryzacji i hydratacji cytozyny. Wchodzą one między sobą w reakcję, ponieważ sąsiadują ze sobą w łańcuchu polinukleotydowym.

O lampach UV przeczytasz więcej na https://www.klarsan.pl/dom/lampy-bakteriobojcze/

Najlepszy sposób na bakterie w wodzie

W wyniku dimeryzacji, tymina nie jest już zdolna do tworzenia wodorowych mostków, co zaburza proces replikacji. Efektem tego jest utrata przez mikroorganizmy zdolności do rozmnażania się oraz skuteczna sterylizacja wody. Do najmniej odpornych na działanie promieniowania ultrafioletowego drobnoustrojów należą przede wszystkim pleśnie i drożdże, a także niektóre wirusy i bakterie.