Płynąca w kranie woda z pewnością może mieć różny zapach oraz smak. Niemniej jednak, nie ma to większego znaczenia, dopóki nie jest ona zanieczyszczona. O zanieczyszczonej wodzie mówimy natomiast wtedy, gdyż przynajmniej jeden typ zanieczyszczenia występuje w stężeniu wyższym niż dopuszczalne.

Azotany w wodzie – groźne zanieczyszczenie

Z pewnością, niektóre zanieczyszczenia są groźniejsze niż inne. Bez wątpienia, ważne jest usuwanie azotanów, jeśli z jakiś powodów pojawią się w wodzie, ponieważ bez najmniejszych wątpliwości należą one do tych najszkodliwszych związków.

Przede wszystkim, szkodliwość azotanów wynika z tego, że bez trudu utleniają one różnego rodzaju związki. Dlatego właśnie, kiedy przedostaną się one do krwi, zaczynają utleniać znajdującą się tam hemoglobinę. Efekt tego jest taki, że utrudnione, a czasem całkowicie uniemożliwione, jest transportowanie tlenu we krwi.

Usuwanie azotanów – jak to zrobić?

Całe szczęście, usuwanie azotanów dzisiaj nie jest już wcale trudne. Trzeba jednak wydatkować się na urządzenie, którego głównym przeznaczeniem jest właśnie neutralizacja tych związków. Mowa tu o urządzeniach typu stacja polskiej marki Ecoperla Nitratower, wyposażonych w złoża, które filtrują takie związki jak azotany.